Orgány svazku

  • Předseda Svazku: Ing. Jaroslav Houba, CSc
  • První místopředseda Svazku: Bohumír Miesbauer
  • Druhý místopředseda Svazku: Ing. Michal Borovka MBA
  • Sekretář Svazku při jeho založení a vzniku: PhDr. Tomáš Drs, Ph.D.

První kontrolní komise Svazku je složena takto:

  • Ing. Vladimír Švec
  • Ing. Radek Rypota
  • Ing. Josef Honsa