Svazek Obcí Dehtář

Dobrovolný svazek obcí s názvem Svazek obcí Dehtář byl založen smlouvou o vytvoření svazku obcí uzavřenou dne 20. 11. 2017 ve smyslu paragrafu 49 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Dne 22. 11. 2018 byl Svazek obcí Dehtář zapsán do rejstříku svazku obcí, který vede Krajský úřad Jihočeského kraje.

Svazek obcí Dehtář sdružuje obce Babice, Břehov, Hlavatce, Chvalovice, Němčice, Radošovice, Sedlec, Strýčice a Záboří.

Předmětem činnosti Svazku obcí Dehtář je školská činnost – zřízení školské právnické osoby pro správu a provozování Jubilejní základní školy svatováclavské ve Strýčicích a pro zajišťování výuky v této škole. Svazek obcí Dehtář plní funkci zřizovatele této základní školy po celou dobu její existence.

Členové Svazku obcí Dehtář

  • Obec Babice se sídlem Babice čp. 40, 384 11 Netolice, IČ 00582964 zastoupená starostou Martinem Fialou,
  • Obec Břehov se sídlem Břehov 20, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ 00581208, zastoupená starostou Josefem Koupalem,
  • Obec Hlavatce se sídlem Hlavatce čp. 44, 373 48 Dívčice, IČ 00581313 zastoupená starostou Ing. Vladimírem Švecem,
  • Obec Chvalovice se sídlem Chvalovice čp. 47, 384 11 Netolice, IČ 00583031 zastoupená starostkou Bc. Jitkou Pöschlovou,
  • Obec Němčice se sídlem Němčice čp. 53, 384 11 Netolice, IČ 00250554 zastoupená starostou Ing. Radkem Rypotou,
  • Obec Radošovice se sídlem Radošovice čp. 7, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ 00581879 zastoupená starostou Ing. Michalem Borovkou, MBA,
  • Obec Sedlec se sídlem Sedlec čp. 48, 373 47 Sedlec, okr. České Budějovice, IČ 00245411 zastoupená starostou Ing. Jaroslavem Houbou, CSc.,
  • Obec Strýčice se sídlem Strýčice čp. 10, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ 00581887 zastoupená starostou Bohumírem Miesbauerem,
  • Obec Záboří se sídlem Záboří čp. 15, 373 84 Dubné, IČ 00245691 zastoupená starostou Evou Stroganovou,