Převedení Základní školy Strýčice

v rubrice Obecné

Na základě rozhodnutí o povolení vkladu, které vydal Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, byla budova Základní školy Strýčice i s pozemky v katastru nemovitostí dne 21. 5. 2018 převedena do vlastnictví Svazku obcí Dehtář.