Realizace projektu "Nákup vybavení do šaten ZŠ"

v rubrice Projekty

Řešený projekt „Nákup vybavení do šaten ZŠ“ se věnoval pořízení vybavení do části šaten Jubilejní základní školy svatováclavské ve Strýčicích.

Stavební práce a zbytková část vybavení šaten byla hrazena z prostředků zřizovatele školy Svazku obcí Dehtář. Nákup šatních lavic, kovových zástěn a zamykatelných dveří proběhl po ukončení stavebních prací v srpnu 2020. Realizací aktivity bylo zajištěno zlepšení zázemí školy a vytvoření důstojných a hygienických podmínek pro převlékání žáků. Došlo k minimalizaci nebezpečí krádeží a ztrát osobních věcí žáků.

Byl zajištěn lepší přístup k šatnám pouze pro zaměstnance školy a žáky daných ročníků. Šatny jsou od září 2020 v užívání. Při realizaci nedošlo k žádným změnám.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje. Kompletní  fotodokumentace je k dizpozici v sekci fotogalerie.